Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

좋은 날은 행복을 주고, 나쁜 날은 경험을 주고, 최악의 날은 교훈을 주고, 최고의 날은 추억을 준다

FRAGKA, NEW TSAKONIA WEST ACHAIA


«Οι καλές μέρες δίνουν ευτυχία, οι κακές μέρες δίνουν εμπειρία, οι χειρότερες μέρες δίνουν μαθήματα και οι καλύτερες μέρες δίνουν αναμνήσεις».

좋은 날은 행복을 주고, 나쁜 날은 경험을 주고, 최악의 날은 교훈을 주고, 최고의 날은 추억을 준다«Οι άνθρωποι πιστεύουν οικειοθελώς αυτό που εύχονται».
사람들은 자신들이 원하는 것을 의도적으로 믿는다.
«Η ανησυχία είναι ανόητη. Είναι σαν να γυρνάτε με μια ομπρέλα περιμένοντας να βρέξει».

걱정은 멍청한 짓이다. 마치 비가 오기를 기다리면서 우산을 쓰고 걸어 다니는 것처럼.
«Η ζωή είναι το δσκολότερο αγώνισμα. Πολλοί άνθρωποι αποτυγχάνουν, γιατί προσπαθούν να αντιγράψουν από άλλους, χωρίς να καταλάβουν ότι έχουμε όλοι διαφορετικές ερωτήσεις».

인생은 가장 어려운 시험이다. 많은 사람들이 불합격하는 이유는. 문제지가 모두 다르다는 걸 모르고. 남의 답을 베껴 쓰려 하기 때문이다.


«Δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που δεν αναγνωρίζεις».

네가 인정하지 않는 것은 바꿀수도 없다.

Δεν υπάρχουν σχόλια: